Cookie- och integritetspolicy

 

Inledning

När du besöker vår hemsida samlas det in information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det ska samlas in information bör du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan redogör vi mer detaljerat för vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

 

Cookies

Sajten använder ”cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och anpassa annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, till exempel virus.

Du kan ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonserna mindre relevanta för dig och förekommer oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar som den ska och att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

 

Allmänt

Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådan information. Detta sker till exempel vid allmän tillgång till innehåll, om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant eller på annat sätt använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av upplysningar: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du själv uttryckligen ger medgivande och själv anger informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Det sker vanligen i samband med köp.

 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina data oavsiktligt eller olagligen tas bort, publiceras, förloras, försämras eller röjs för obehöriga, missbrukas eller för övrigt behandlas i strid mot lagen.

 

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna leverera de tjänster du har bett om, till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

 

Lagringstid

Informationen lagras under den tid som är tillåtet enligt lag, och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationstypen och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information kommer att raderas.

 

Överföring av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön, åldersgrupp etc. överförs till tredje part i den mån dessa uppgifter är kända. Du kan se vilka tredje parter det är tal om i avsnittet ”Cookies” ovan. Informationen används för att anpassa annonseringen.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar enbart information för vår räkning, och får inte använda den för egna syften.

Vidaregivande av personuppgifter som namn, e-post och så vidare sker bara om du ger samtycke till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett tillräckligt skydd.

 

Tillgång och klagomål

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst invända mot användningen av den informationen. Du kan också återkalla ditt medgivande om att informationen om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att ändra eller ta bort dem. Förfrågningar om detta kan göras till: support@simplyposter.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Dataskyddsmyndigheten.

 

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

SimplyPoster ApS

support@simplyposter.com

+45 71 96 07 63